A múzeum története

A szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum alapítására 1973-ban került sor. A Múzeum az egykori Forgách-kastély főépületében kapott helyet, melyet 1969 és 1973 között újítottak fel. 1974-ben a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet egyik legfiatalabb intézményévé vált, miután a megye – a háborúban jelentősen sérült – régészeti, numizmatikai, kőzettani gyűjteménye a korábbi vármegyei múzeumból Szécsénybe került.

A felújított épületben létrejött múzeumot 1975 tavaszán nyitották meg a nagyközönség elött. Az első állandó kiállításokat ugyanazon év novemberében adták át.

A Szécsényi Helytörténeti Múzeum történetének első kiállításai ízelítőt adtak az intézmény régészeti és történeti gyűjteményéből. Az állandó régészeti kiállítás Nógrád megye múltjából a paleolitikum, neolitikum, bronzkor, vaskor, népvándorláskor, honfoglaláskor, Árpád-kor tárgyi emlékanyagát szemléltette. A Magyar Mezögazdasági Múzeum rendezésében Vadászat-Vadgazdálkodás címmel szintén állandó kiállítás készült. Külön emlékkiállítás mutatta be Kubinyi Ferenc munkásságát, valamint Szécsény város történetét.

A Helytörténeti Múzeum 1979. február 1-én vette fel hivatalosan Kubinyi Ferenc nevét, tisztelegve ezzel a neves tudós előtt. A nagyszabású névadó ünnepségre 1979 áprilisában került sor.

Az épület két különálló egységében, a további renoválási munkák befejeztével 1984-ben a keleti kerekbástyában a szécsényi vár történetét feldolgozó kiállítás nyílt, a nyugati bástyában kőtár került kialakításra, mely részben régészeti anyagot (kőeszközöket), részben építészeti emlékeket mutatott be.

Az épület újbóli rekonstrukciójára 2005 és 2006 között került sor. A múzeum teljes gyűjteményi anyagát ideiglenes raktárakban helyeztük el, az egykori állandó kiállításokat lebontottuk.

Az épület felújításával párhuzamosan az épületben és az épületen kívül régészeti kutatásokra is sor került, melyek eredményei által az egykori kastélybelső több eleme visszaállíthatóvá vált.

Az átalakítások óta a kastély teljes emeleti szintjét kiállítótérként hasznosítjuk, ahol a múzeum gyűjteményeiből válogatott gazdag műtárgyi állomány állandó kiállítás formájában tekinthető meg. A földszinti helyiségekben könyvtár és olvasóterem, munkaszobák, raktárhelyiségek valamint látványtár kerültek kialakításra.

A múzeum életében 2013 nagy változást hozott, hiszen január 1-én a megyei múzeumi szervezet felbomlásával az intézmény szakmailag és gazdaságilag önálló szervezetként működik tovább, immár Szécsény város önkormányzatának fenntartásában.