A múzeum története

A szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum alapítására 1973-ban került sor. A Múzeum az egykori Forgách-Lipthay-kastély főépületében kapott helyet, melyet 1969 és 1973 között újítottak fel. 1974-ben a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet egyik legfiatalabb intézményévé vált, miután a megye régészeti, numizmatikai, kőzettani gyűjteményét a balassagyarmati megyei múzeum jogfosztását követően Szécsénybe telepítették. A felújított épületben létrejött múzeumot 1975 tavaszán nyitották meg a nagyközönség előtt. Az első állandó kiállításokat ugyanazon év novemberében adták át.

A Szécsényi Helytörténeti Múzeum történetének első kiállításai ízelítőt adtak az intézmény régészeti és történeti gyűjteményéből. Az állandó régészeti kiállítás Nógrád megye múltjából a paleolitikum, neolitikum, bronzkor, vaskor, népvándorláskor, honfoglaláskor, Árpád-kor tárgyi emlékanyagát szemléltette. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum rendezésében Vadászat-Vadgazdálkodás címmel szintén állandó kiállítás készült. Külön emlékkiállítás mutatta be Kubinyi Ferenc munkásságát, valamint Szécsény város történetét.

A Helytörténeti Múzeum 1979. február 1-én vette fel hivatalosan Kubinyi Ferenc nevét, tisztelegve ezzel a neves tudós előtt. A nagyszabású névadó ünnepségre 1979 áprilisában került sor.

A kastély ingatlan két különálló egysége közül, a renoválási munkák befejeztével 1984-ben a keleti kerekbástyában a szécsényi vár történetét feldolgozó kiállítás nyílt, a nyugati bástyában kőtár került kialakításra, mely részben régészeti anyagot (kőeszközöket), részben építészeti emlékeket mutatott be.

A magyar államiság 1000 éves jubileuma alkalmából 2001-ben országhatáron átnyúló palóc népművészeti kiállítást és fesztivált rendeztünk. Az épület újbóli rekonstrukciójára 2005 és 2006 között került sor, II. Rákóczi Ferenc szécsényi országgyűlésének 300. évfordulója alkalmából. A múzeum teljes gyűjteményi anyagát ideiglenes raktárakban helyeztük el, az egykori állandó kiállításokat lebontottuk. A keleti kerekbástya ekkortól a városi önkormányzat használatába került.

A kastély felújításával párhuzamosan az épületben és az épületen kívül régészeti kutatásokra is sor került, melyek eredményei által az egykori kastélybelső több eleme visszaállíthatóvá vált. Az átalakítások óta a kastély teljes emeleti szintjét kiállítótérként hasznosítjuk, ahol a múzeum gyűjteményeiből válogatott gazdag műtárgyi állomány állandó kiállítás formájában tekinthető meg. A földszinti helyiségekben könyvtár és olvasóterem, munkaszobák, raktárhelyiségek valamint látványtár kerültek kialakításra.

2011-ben a kastély történelmi emlékhely lett. 2013-ban a kolostort is hozzá csatolták, így  II. Rákóczi Ferenc 1705. évi szécsényi országgyűlését közösen képviselik történelmi emlékhelyként, törvény alapú kormányrendeletnek megfelelően.

2012. december 31-vel a megyei múzeumi szervezetek törvényi úton megszűntek. Ezután az intézmény szakmailag önálló szervezetként működött Szécsény város önkormányzatának fenntartásában. A régészet és történeti gyűjtőterület megyei hatóköre a Szécsényi Járás területére csökkent.

2015. szeptember 11-12-én múzeumunkban, a szécsényi országgyűlés történelmi emlékhelyén és az egykori angolpark, várkert területén ünnepeltük a 310. évfordulót, országos vadásznap keretében.

2016. decemberében múzeumunk ingatlana bekerült a Nemzeti Kastély- és Várprogramba 600 MFt-al – báró Lipthay Antal együttműködésének és Magyarország Kormányának köszönhetően. Néhány nap múlva Szécsény Város Képviselő-testülete rendkívüli testületi ülésen Múzeumunk jogi személyiségének megszüntetéséről és a helyi nonprofit kft-be történő beolvasztásáról döntött, 2017. február 15-től kezdődően. A múzeum igazgatója mindvégig ellenezte, hogy a saját fejlesztésének gazdája ne a múzeumvezetése és maga az intézmény legyen. A döntés és a kft-s szervezeti működés eredménytelenségére 2021-ben került pecsét, az eredménytelen és már meg nem ismételhető közbeszerzési eljárással. A fejlesztési összeg elkerült a kastélytól.

Az EMMI miniszteri támogatásának köszönhetően 2021 június 25-26-án nagyszabású jubileumi programmal ünnepeltük a szécsényi országgyűlés 315. évfordulóját (2021. szeptember 11-12-ről a pandémia miatt áthelyezve).

Többéves törekvés eredményeként intézményünk a magyar kormány 1925/2020. (XII. 17.) Korm. határozatával állami fenntartásba került, és 2021. szeptember 1-től a Magyar Nemzeti Múzeum tagintézményeként működik MNM Kubinyi Ferenc Múzeuma néven. Leépülésből így a fejlődés útjára léptünk, köszönet a döntéshozóknak! Új raktárépület megvásárlására is sor kerülhetett.

2021 szeptember 18-án, a megyenapon kibocsátásra került a múzeum nagy részének helyet adó Forgách-Lipthay-kastély Nógrádikummá avató elismerés.

Összefoglalásul megállapítjuk, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum Kubinyi Ferenc Múzeuma Magyarország trianoni határának északi peremén helyezkedik el, Szécsény történelmi járásszékhely szívében, a középkori eredetű várkastély majd végvár és a XVIII. század közepén részben ezekre épült barokk kastély ingatlanon. Forgách Zsigmond szécsényi várkapitánynak, Magyarország nádorának egykori birtoka, majd II. Koháry István országbíró zálogbirtoka, akitől a Forgáchok visszaváltották. Ingatlanunk a Rákóczi-Szabadságharc szécsényi országgyűlésének (1705) történelmi emlékhelye (a szomszédos ferences kolostorral együtt). 1846-ban a kastélyt Pulszky Ferenc vásárolta meg, aki negyedszázadon át a Magyar Nemzeti Múzeumot igazgatta.  Utolsó magántulajdonosa 1943-tól báró Lipthay Béla és herceg Oescalchi Eugénie voltak. Mind a szécsényi uradalom, mind a Trianon előtti szécsényi járás túlnyúltak a mai országhatáron.

A KFM-nek helytadó Forgách–Lipthay-kastély a vidéki barokk építészet egyik remeke. Az épület tartalmazza a középkori várkastély részleteit, a bástyák és a park gyepszőnyege alatti maradványok pedig a török elleni végvárat.

A KFM Szécsény szívében, gyönyörű környezetben helyezkedik el. Állandó kiállításai Nógrád megye őskorát, várait, a török időt, Rákóczi államát mutatják be, és megtekinthető a 19. századi női lakosztály, valamint a kastélytörténeti és vadászati kiállítás is. Képeslapokon Szécsény város történetéből is ízelítőt kapunk. A nyugati bástyában Panoráma kiállítás várja a látogatókat.

dr Limbacher Gábor igazgató