A múzeum gyűjteményei

Történeti gyűjtemény

A gyűjtemény két, egymást szorosan kiegészítő tágabban vett történeti és a szűkebben vett helytörténeti gyűjtőkörrel rendelkezik. Az első gyűjtőkör Nógrád megye történeti muzeológiájára vonatkozik a 19. század közepéig, a helytörténeti gyűjtés pedig elsősorban Szécsényre és szűkebb környezetére korlátozódik napjainkig terjedően.

A komplett hagyatékokat is magába foglaló gyűjtemény gerincét két főgyűjtemény, a történeti tárgyi-és történeti dokumentumgyűjtemény teszi ki.

A tárgyi gyűjteményben 1974-től folyamatos a gyűjtés és a leltározás. Ezt megelőzően 1956 óta folyt a tárgyi gyűjtemény gyarapítása Balassagyarmaton.

Tárgytípus szerint jelentős a bútor, illetve a képzőművészeti anyag.

A helytörténeti gyűjtőmunkában kiemelkedő tevékenységet folytat a szécsényi Múzeum Baráti Kör. Ennek során jelentős gyarapodás következett be a kismesterségek terén. (Kalapos-, borbély-, hentes üzlet, valamint cipész-és kovácsműhely felszerelése, de ezen kívül teljes gyógyszertári, szatócsbolt, és fotóműterem tárgyi anyaga is megtalálható.)

A dokumentum gyűjteményt is több részre lehet csoportosítani: írott-, nyomtatott emlékekre, valamint a képes ábrázolásokra.

A leltározás 1979 óta folyamatos. Az írott emlékekbe tartoznak a céhiratok, oklevelek, okiratok, jegyzőkönyvek, vándorkönyvek, gazdasági feljegyzések stb. A nyomtatott emlékekhez a plakátokat, röplapokat, reklámfeliratokat, kötvényeket, betétkönyveket, sajtótermékeket soroljuk.

A képes ábrázolásokhoz a történeti értékű rajzok, nyomdai úton sokszorosított képek, levelezőlapok, térképek tartoznak.

A főgyűjtemények mellett segédgyűjtemények is helyet kaptak. Ide tartozik az adattár, a kézirattár, és a fotótár.

Az adattári leltározás 1979 óta folyamatos, legnagyobb részét a Szécsény legújabbkori történelmére vonatkozó anyag teszi ki.

A kézirattár lényegében az adattár része, leltározása 1981-től folyamatos.

A fotótárban szintén 1981 óta folyik leltározás. Ezen belül meghatározó mennyiségű a portré, városkép, és a műemlékfotó.