A múzeum gyűjteményei

Régészeti gyűjtemény

Intézményünk fontos feladata a megyei régészeti anyag gyűjtése, megőrzése, gondozása, feldolgozása és bemutatása. Tudatos gyűjteményfejlesztésről csak az ötvenes évektől beszélhetünk, attól az időszaktól kezdve, hogy megyénkben szakképzett régészek dolgoztak. Büszkén mondhatjuk el, hogy gyűjteményünk országos — sőt, több esetben határon túl is — érdeklődésre tarthat számot.

A legtöbb leletünk az őskorból és a késői középkorból származik. Ezen belül a legfontosabb leletegyüttesek a Benczúrfalva — Majorhegyről származó későbronzkori kincsleletek és a szisztematikus feltárásukból származó anyag, valamint, az ország egyik legnagyobb későbronzkori temetőjének Nagybátonyban feltárt leletei, a litkei temető teljes, a zagyvapálfalvai temető anyagának egy része. (Nagyobb része a MNM-ba került.) Majd az ezt követő években került a múzeumba a Szécsény-ültetési neolitikus és a Buják-tarisznyaparti középső bronzkori telepek ásatások során feltárt anyaga. Szintén késő bronzkorból származik két értékes bronzkincsleletünk, Csitárból és Érsekvadkertről. Viszonylag kevesebb anyagunk van a rézkorból (pl. Salgótarján-Pécskőről, Nógrádkövesdről, Galgagutáról). A vaskorból a nagyobb felületű feltárásoknak köszönhetően (pl. Salgótarján, Balassagyarmat) már jóval gazdagabb leletanyag ker ült a gyűjteményünkbe.

Nagyon kevés a népvándorlás kori (quad, avar) anyagunk, szintén kevés a honfoglaláskori — kora Árpádkori lelet, de tudományos értékük annál nagyobb (Sóshartyán, Karancslapujtő).

A középkori anyag elsősorban a hollókői, szandai, szuhai várból, a szécsényi, pásztói belvárosi ásatásokból, nógrádsápi, mátraverebélyi feltárásokból származik.

 Az utóbbi években múzeumunk régészei számos nagy érdeklődésre számottevő, különböző korszakból származó leletet tártak fel. Ezek közül is kiemelkedő a Drégely-vár ásatása során előkerült középkori leletegyüttes, a nógrádmegyeri éremlelet, a karancssági többkorszakú neolitikus leletek és az Ecsegen feltárt későbronzkori házrészlet.

Gyarapodásaink főként megelőző feltárások, terepbejárások, leletmentések, beszolgáltatások formájában történnek.