A múzeum, mint intézmény több száz éve foglal el központi helyet a nyugati civilizáció történetében. Társadalomtörténeti megközelítésből nézve a múzeumot meghatározhatjuk a kollektív emlékezet őrzőhelyeként, ahol egy közösség hétköznapi és szellemi élete bontakozik ki a szemünk előtt.

A Múzeumunk gyűjteményét a történelmi múlt két forrása táplálja. Az egyik a történeti, a másik a régészeti múlt feltárása által begyűjtött emlékek.

Időrendi keletkezésében a történeti gyűjtemény a korábbi, törzsanyaga 1975. elején került a szécsényi múzeum nyilvántartásába. Azóta két, egymást szorosan kiegészítő gyűjtőkör jött létre, amelynek egyik csoportja a Nógrád megye történeti muzeológiájára vonatkozik a 19. század közepéig. A másik a helytörténeti, amely Szécsény és szűkebb környezetének tárgyi, dokumentum és fotó emlékeit öleli fel napjainkig.

A másik nagy gyűjteményi egység a régészeti gyűjtemény, amely a Múzeum egyik kutatási profilját is adó, a megye határain belül ásatásokból vagy véletlenszerűen előkerült régészeti leletekből tevődik össze. A Múzeum kutatási és gyűjtőterülete teljes Nógrád megyére kiterjed, a gyűjtemény alapját az 1950-es és 60-as években meginduló régészeti és műemléki kutatásokból származó emlékanyag képezi.

Intézményünk fontos feladata a megyei régészeti anyag gyűjtése, megőrzése, gondozása, feldolgozása és bemutatása. Tudatos gyűjteményfejlesztésről csak az ötvenes évektől beszélhetünk, attól az időszaktól kezdve, hogy megyénkben szakképzett régészek dolgoztak. Büszkén mondhatjuk el, hogy gyűjteményünk országos — sőt, több esetben határon túl is — érdeklődésre tarthat számot.

A gyűjtemény két, egymást szorosan kiegészítő tágabban vett történeti és a szűkebben vett helytörténeti gyűjtőkörrel rendelkezik. Az első gyűjtőkör Nógrád megye történeti muzeológiájára vonatkozik a 19. század közepéig, a helytörténeti gyűjtés pedig elsősorban Szécsényre és szűkebb környezetére korlátozódik napjainkig terjedően.