Közérdekű adatok

A 2011. évi CXII. törvény rendelkezik a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jog érvényesülését szolgáló alapvető szabályokról közfeladatokat ellátó szerv esetén.

A Kubinyi Ferenc Múzeum az általános közzétételi kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget.

1. A közfeladatot ellátó szerv neve, postai címe:

Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár

317 Szécsény, Ady E. u. 7.

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése (megnyitás)

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

4. A közfeladatot ellátó szerv fenntartója

Szécsény Város Önkormányzata

5. Alapító okirat (megnyitás)

6. Küldetésnyilatkozat (megnyitás múzeum / könyvtár)

7. Működési engedély (megnyitás)