Kedves érdeklődők, Múzeumbarátok!

Tisztelettel invitáljuk Önöket 2022. január 24-én megtartandó rendezvényünkre a csatolt meghívó szerint. A rendezvény ingyenes, az érvényes járványügyi szabályok betartására kérjük fokozottan figyeljenek.

A KULTÚRA, A BOR ÉS A ZENE találkozása az MNM Kubinyi Ferenc Múzeumában
Felhívjuk szíves figyelmét a szécsényi MNM Kubinyi Ferenc Múzeuma és a Juhász Családi Pincészet farsangi rendezvényére, ami február 25. este 6 órakor kezdődik a kastélyban (Szécsény Ady út 7.).

Az életképes ember az abszolút szerint él, nem a relatívban. Isten-képmás mivolta szabja meg világképét, gondolkodásmódját és cselekedeteit. Nem csupán társadalmi lény, nem egymással, hanem a Mindenséggel méri magát. Anyaszentegyházunk is ennek megfelelően a Krisztus tanítása szerinti Miatyánkot tanítja, Gábriel arkangyal Angyali Üdvözlete szerinti Üdvözlégyet imádkozza, s a szentmisében is Krisztus Utolsó vacsorán mondott szavait ismétli, és teszi jelenvalóvá a kenyér és a bor átváltoztatásakor. A magyar haza is ilyen abszolutisztikus, Isten teremtette valóság, elég a Föld műholdas felvételére tekintenünk, a Kárpátok kiemelkedő domborzata szerinti nagy egységre. A magyarság felelőssége ezen csodálatos egység újra létesítése, a benne élő társnemzetekkel a szerető együttműködés újra gyakorlatba ültetése.

A 2022. évi Házasság hete február 13-tól 20-ig tart. Ebből az alkalomból, nemzetünk gyarapodásának szükségességét hangsúlyozva, az MNM Kubinyi Ferenc Múzeuma felhívást tesz közzé. Kérjük, hogy február 28-ig küldjenek be, hozzanak be a múltban kötött házasságokról szóló fényképeket, egyéb dokumentumokat és tárgyi eszközöket, esküvői ruhákat.

Szeretettel invitáljuk Önöket az I. Nemzetközi RÁKÓCZI BÁL rendezvényünkre 2020. február 22-én este 6 órától a csatolt meghívó szerint.

Belépő: 10.000 forint/fő

Jegyek vásárolhatók a múzeumban, vagy telefonon: +36 70/518 3918; 32/370-143