Múzeumunk 2021. január 1-től állami fenntartásban működik

A Kubinyi Ferenc Múzeum újév napjával a Magyar Nemzeti Múzeum tagintézményévé vált, és állami fenntartásban fejti ki tevékenységét. A Kubinyi Ferenc Múzeum alapításától (1973) 2013-ig megyei hatáskörben látta el a Palóc múzeumtól megörökölt régészeti és feudalizmuskori történeti muzeológia feladatait. Megyei gyűjteményekkel rendelkezik, műtárgyainak száma közelíti az egymilliót. 

A Múzeum és közvetlen környezete a szécsényi ferences kolostorral közösen történelmi emlékhely az 1705. évi szécsényi országgyűlés emlékének megőrzéséért és a Rákóczi-kultusz ápolásáért. Múzeumi ingatlanunk, a volt Forgách kastély országosan kiemelt állami műemlék, amelynek tulajdonosa a 19. század második felében Pulszky Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója volt. De nemcsak az épület és a benne megforduló személyek, hanem a gyűjteményeink is számos szálon kapcsolódnak a Magyar Nemzeti Múzeum történetéhez.

Intézményünk a Szécsényben vezérlő fejedelemmé választott II. Rákóczi Ferenc istenes szabadságeszményének egyik bázis intézménye, és állami fenntartásban a Magyar Nemzeti Múzeum intézményhálózatába kerülve szorosabban együttműködhet a sárospataki MNM Rákóczi Múzeumával. Közösen hatékony szervező munkát és együttműködést fejthetünk majd ki Rákóczi felvidéki emlékhelyeivel, ami az országhatáron átívelő nemzeti összetartozást és nemzeti újrakezdést is szakmailag támogathatja, nemzetstratégiai jelentőséggel.

Sok-sok szervezés és egyeztetést követően, Dr. Latorcai Csaba államtitkár úr hathatós támogatásával végül 2020. december 17-én Magyarország Kormánya döntött a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum állami fenntartásba vételéről (Magyar Közlöny: 1925/2020. (XII. 17.) kormányhatározat). Mindezek alapján a Intézményünk életében új fejezet kezdődik. Meggyőződésem, hogy az új keretek, az új szakmai közeg nemcsak a szakmai tevékenységet, gyűjteményi munkát segíti majd, hanem Városunk turizmusát és közművelődését is fejleszteni fogja.

Ezúton is hálás köszönetemet fejezem ki Magyarország Kormányának, Szécsény város vezetésének és nem utolsó sorban Munkatársaimnak, akiknek egész évi szakmai munkájára nagy szükség volt a kedvező döntés eléréséhez.

Dr. Limbacher Gábor

múzeumigazgató