Műemléki világnap - április 18.

1984 óta világszerte április 18-án tartjuk a műemlékek világnapját, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a műemlékvédelem jelentőségére, lehetőségeire. A műemlékek megóvása közügy, ezért lényeges, hogy kulturális örökségünk a társadalom minél szélesebb rétegeihez eljusson, minél többen ismerjék meg a közvetlen környezetük építészeti emlékeit.

A Nógrád megye műemlékeit bemutató összefoglaló monográfia 1954-ben jelent meg a Magyarország műemléki topográfiája c. sorozat harmadik köteteként. Közel 30 oldalon keresztül mutatja be Szécsény épített örökségének elemeit, különös figyelmet szentelve a ferences kolostornak és a kastély épületének. Patay Pálnak két könyve is megjelent a témában: 1965-ben Szécsény műemlékei címmel, majd 1980-ban Szécsény címmel.
Kétségtelen, hogy városunk régi épületei igen jelentősek és nagy vonzerővel bírnak. A kastély és a kolostor mellett fontos megemlíteni a középkori és kora újkori város további elemeit (romtemplom, városfal), valamint a barokk építészet jellegzetes emlékeit, mint a tűztornyot, a Szentháromság-szobrot és a régi patikát, a temetőkápolnát, vagy a városháza épületét. Szintén a 18. században épült, de a 20. század folyamán nagyobb átépítéseken esett át a postaállomás épülete. A belvárosban sétálva ezeken túl még számtalan értékes épülettel találkozhatunk, melyek bár nem élveznek műemléki védettséget, a település szempontjából jelentős szereppel bírnak. Szécsény műemlékeiről és helyi védettség alatt álló további épületeiről és területeiről a muemlekem.hu oldalon olvashatnak részletesebben, itt található a Forgách-kastély leírása: https://www.muemlekem.hu/muemlek/show/6807
Az alkalomból a Páter Bárkányi János Katolikus Iskola 7. osztályos tanulói rendhagyó tárlatvezetésen vettek részt Kiss Zoltán tanár úr kíséretében, ahol - többek között - Szécsény műemléki épületeiről is szó esett. Ezek az épületek, objektumok olyan kincsek, amelyek egyetemes értéket képviselnek, de állapotuk megóvásáért mi – az adott területen élő közösség – vagyunk a felelősek. Legyünk büszkék épített és természeti környezetünkre, hiszen mindez az identitásunkat meghatározó kultúra része! 
Sz. Anderko Anna