Tisztelt Múzeumbarátok!

A Szakrális Művészetek Hetében (Ars Sacra) a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum tisztelettel meghívja Önöket szeptember 9-én csütörtökön délután fél 5 órára vezérlő fejedelmünk, II. Rákóczi Ferenc európai emlékhelyeit bemutató kiállítás megnyitójára és vetített képes előadásra.

A részletekért kérjük kattintson!

Az életképes ember az abszolút szerint él, nem a relatívban. Isten-képmás mivolta szabja meg világképét, gondolkodásmódját és cselekedeteit. Nem csupán társadalmi lény, nem egymással, hanem a Mindenséggel méri magát. Anyaszentegyházunk is ennek megfelelően a Krisztus tanítása szerinti Miatyánkot tanítja, Gábriel arkangyal Angyali Üdvözlete szerinti Üdvözlégyet imádkozza, s a szentmisében is Krisztus Utolsó vacsorán mondott szavait ismétli, és teszi jelenvalóvá a kenyér és a bor átváltoztatásakor. A magyar haza is ilyen abszolutisztikus, Isten teremtette valóság, elég a Föld műholdas felvételére tekintenünk, a Kárpátok kiemelkedő domborzata szerinti nagy egységre. A magyarság felelőssége ezen csodálatos egység újra létesítése, a benne élő társnemzetekkel a szerető együttműködés újra gyakorlatba ültetése.

100 éve él Magyarország szétdaraboltságban. Nagyhatalmi döntéssel Magyarország területéből a létrehozott Csehszlovákia, Lengyelország, Románia, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Ausztria és egy ideig Olaszország is részesült. Országunk 93000 km2-re csonkult, nemzetünk széttagolva az utódállamokban és majd az egész földkerekségen. Hazánk azonban ugyanaz, mint a Szózatban, Vörösmarty Mihály idejében!

Szeretettel invitáljuk Önöket az I. Nemzetközi RÁKÓCZI BÁL rendezvényünkre 2020. február 22-én este 6 órától a csatolt meghívó szerint.

Belépő: 10.000 forint/fő

Jegyek vásárolhatók a múzeumban, vagy telefonon: +36 70/518 3918; 32/370-143

Szeretettel invitáljuk Önöket 2019. szeptember 12-i rendezvényünkre!