Események

Pályázati felhívás könyvtári asszisztensi munkakörre

Intézményünk pályázatot hirdet könyvtári asszisztens munkakör betöltésére.

 Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár

3170 Szécsény, Ady Endre út 7. sz.

pályázatot hirdet könyvtári asszisztens munkakör betöltésére.

Munkaviszony időtartama: határozatlan idejű

Állás betöltésének ideje: 2017. március 01-től 

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Kubinyi Ferenc Múzeum 3170 Szécsény, Ady Endre út 7.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Könyvbeszerzések, folyóiratok, napilapok megrendelése, nyilvántartások vezetése, könyvtári anyag feldolgozás, kutatói kölcsönzés,  kiállítások  előkészítése, kivitelezése, pénzkezelési feladatok ellátása,  iratkezelési feladatok, havi jelentések elkészítése, titkári feladatok.

Illetmény és juttatások: 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján a garantált bérminimum.


Pályázati feltételek:

  • Középiskola/gimnázium, könyvtári asszisztens,
  • Magyar állampolgárság,
  • Büntetlen előélet,
  • magabiztos számítógép-felhasználási ismeretek,
  • monotóniatűrés, önálló, pontos munkavégzés


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• feldolgozói munkában szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • részletes szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány fénymásolata,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagba foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 20.

 A pályázatok benyújtásának módja: •  Postai úton, a pályázatnak Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár 3170 Szécsény, Ady Endre út 7. sz. címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P1/2017., valamint a munkakör megnevezését: könyvtári asszisztens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár honlapja - 2017. február 02.
• Szecseny.hu - 2017. február 02.


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: kubinyimuzeum.hu

Pályakezdők jelentkezését is várjuk.