Események

Kastély Szalon rendezvény VII. (november 9-én)

Tisztelettel hívjuk a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum főnemesi családok mai képviselőivel való újabb találkozójára 2017. november 9-én este 5 órakor.

 

Meghívott vendégünk gróf Nyáry Zsigmondné báró Buttler Ilona és Nyáry Zsófia. Az Őrhalom-Mária-majori Buttler család birtokszomszédja volt a szécsényi kastély korábbi tulajdonosainak, Báró Lipthay Béla és Herceg Odescalchi Eugénie családjának.

Beszélgetünk vendégeinkkel a család távolabbi és közelmúltjáról, a két világháború közötti időszak emlékeiről, az egykori nemes családokkal való kapcsolatokról Nógrádban.

Lehet-e hivatás az arisztokrácia történeti jelentőségének képviselete, és az etikai, szellemi-lelki irányultság, értékrend megélése? Lehet-e úgy, mint egykor: feladat-, felelősség- meg kötelességvállalás a Haza és a nemzet szolgálatában?

Helyszín: Kubinyi Ferenc Múzeum, Szécsény Ady út 7.

A beszélgetéshez kérdések írásban megfogalmazhatók, melyeket összegyűjtve fölteszünk vendégünknek.

Szeretettel várjuk:

                                                Dr. Limbacher Gábor

                                                 múzeumigazgató