Régi időszaki kiállítások

40 éves a Múzeum

A Kubinyi Ferenc Múzeum 2013-ban ünnepelte alapításának és fennálásának 40 évfordulóját. Az ünnepség-sorozat részeként nyílt meg a múzeum történetét bemutató kamarakiállítás. 

A szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum alapítására 1973-ban került sor, az új intézmény az egykori Forgách-kastély főépületében lelt otthonra.  1973-ban a még zajló felújítási munkák ellenére megindult a múzeumi tevékenység, melynek előfeltétele volt a raktárhelyiségek, irodahelyiségek és egy ideiglenes könyvtár kialakítása. A műtárgy állomány költöztetése és rendezése mellett már az első évben gyarapodásnak indult mind a történeti, mind a régészeti gyűjtemény.

Az időszaki kiállítás múzeumtörténeti szempontból három jelentős korszak eseményeit mutatja be. Elsőként a múzeum alapításának történetét, a kezdeti időszak nehézségeit és feladatait részletezi. Bemutatja, miként csatlakozott a múzeumügy mellé a lelkes szécsényiek kis csoportja, melynek tagjaiból 1977-ben megalakult a Múzeumbaráti Kör. Munkájuk és elhivatottságuk révén a csoport hamar egy több száz tagot számláló népes családdá nőtte ki magát. Tevékenységük nyomán nemcsak a gyűjtemények célzott gyarapítása történt meg, de bekapcsolódtak a múzeumi élet közművelődési feladataiba is, szervezték a kiállítások, múzeumi ismeretterjesztő előadások, rendezvények lebonyolítását, segítették a műemléki környezet megszépülését.

A kiállítás második egysége a múzeumtörténet hőskorszakát, a nyolcvanas évek sajátos kulturális életét szemlélteti. A múzeumi működés megindulása után, az első kiállítások megnyitásával az 1980-as évek elején, már országos szinten is ismertté váló múzeumban pezsgő időszak vette kezdetét. A múzeum közgyűjteményi és közművelődési feladatokat együttesen látott el és vált a kisváros kulturális életének vonzó színfoltjává. A 80-as években közel 60 időszaki- és vándorkiállítás bemutatójára került sor, a kiállítások tematikája pedig bővül, hiszen a korábban is nagy népszerűségnek örvendő képzőművészeti és történeti-helytörténeti kiállítások mellett, időszaki fotóművészeti, természettudományos, irodalomtörténeti és régészeti kiállítások megrendezésére is sor került. A látogatók száma évről évre csúcsokat döntögetett, ez volt az az évtized, amikor - két év kivételével – minden évben 50.000 fő fölé emelkedett a látogatók száma. A megemelkedett látogatói létszámot a múzeum hosszabb nyitva tartási idővel és az alkalmazottak számának növelésével tudta kiszolgálni. A múzeumi szakalkalmazottak, muzeológusok, teremőrök összlétszáma is ebben az évtizedben érte el a maximumot.

A múzeumtörténeti bemutató lezárása a rendszerváltástól napjainkig idézi fel a jelentősebb eseményeket. A szécsényi múzeum a rendszerváltást a Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága szervezeti tagjaként élte át. A tulajdonosváltás a múzeum besorolását, illetve a gyűjtőkört nem befolyásolta, a kiállítások látogatottsága továbbra is jelentős maradt. Az országos szinten zajló politikai-gazdasági változások azonban közvetve érintették a mindennapos működést. A forráshiánnyal küzdő intézmény alkalmazottainak száma évről évre csökkent, miközben a feladatellátást azonos szakmai szinten kellett tartani. Az utóbbi évtized legjelentősebb eseménye kétségtelenül az épület teljes külső-belső megújulása, valamint az új állandó kiállítások létrejötte. 

 

A kiállítást rendezte: Guba Szilvia

Megtekinthető 2014. február 28-ig.