Állandó kiállítások

"Vár állott..." - vártörténeti kiállítás

Részletfotó a "Vár állott..." - vártörténeti című kiállításból

A Vár állott c. tárlat a középkori nógrádi várakat mutatja be, s nemcsak az álló épületeket, romokat, hanem az elpusztult objektumokat is az előkerült leleteken és maketteken keresztül.

Nógrád megye jelenlegi területe igen gazdag középkori várakban, várhelyekben. A maradványok egy részét a 13. századtól folyamatosan épülő kővárak alkotják, melyek ma részben helyreállított állapotban várják a turistákat. A mai Nógrád megye területén tizenegy műemléki besorolású vár található. Rajtuk kívül még közel ötven kisebb-nagyobb, jelenleg földvárként vagy várhelyként meghatározott várról van tudomásunk. Az utóbbi évtizedekben folyt feltárások, kutatások eredményeként a magyar középkor egy-egy időszakának jellemző típusait mutatja be a kiállítás - a teljesség igénye nélkül.

Az ispánsági várak szűk ismertetése mellett a kiállítás a korai vártípusok közül az erődített templomos helyeket, a halomvárakat (mottékat) és a korai kővárakat is bemutatja néhány példán. A 13 – 14. századi várépítési hullám egyik látványos példája Hollókő korai periódusú makettje.

A 15. századi építkezéseket a tari udvarház és a zagyvafői vár szemlélteti. Zagyvafő tömegrekonstrukciója maketten tekinthető meg. A 15. század végének reprezentációs építkezéseit Nógrád és Gyarmat képviseli.

A kiállítás második termében a törökkori várháborúk nógrádi végvárait mutatjuk be. A megye területén állandósuló végvári vonalak nemcsak hadászati ütköző zónát hoztak létre.A kiállítás alcíme - Két világ határán – és a várfeltárások leletanyaga azt a kulturális kettősséget jelzi, amely a korabeli nyugati és keleti kultúrák itt létre jövő szubkultúrájára volt jellemző. E mellett jelzés-szerűen megjelenik a hadászat és várvédelem fejlődése is. A kiállításban a középkori Szécsény mellett láthatjuk maketten Drégely 1552. előtti állapotát és a palánképítkezés szerkezeti megoldását is.